„Õnn on jälgedes ja me kõik saame sellest osa“ A. Alle.

Õppetegevus


2018/2019 õppeaasta teema "TEATER -VÕIMAS KEEL"
Tallinna Rännaku Lasteaias toetab kogu personal koostöös lastevanematega laste kehalist, vaimset ja sotsiaalset, sealhulgas kõlbelist ja esteetilist arengut, mille tulemusena on lapsel eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja elukestvaks õppimiseks.
 
    

Tallinna Rännaku Lasteaias on au sees:
  • Õuesõpe – metsalasteaed, matkad, suusa- ja jalgrattarännakud, käime õues iga ilmaga, õppekäigud, liikumisvabadus, taimede kasvatamine
  • Loovus – isetegemise rõõm, vabadus valida ja otsustada
  • Kokandus – tervislik ja mitmekesine toit, isetegemine
  • Pärimuskultuuriga tutvumine ja selle hoidmine
  • Ruumihariduse väärtustamine
  • Vabadus kasutada erinevaid alternatiivpedagoogikate elemente õppe- ja kasvatustöös.
  • Usume lastesse – erilisused ja nendega arvestamine
  • Pere on kaasteeline
  • Õppimine läbi mängu
2016 aastal toetas meie õppevara rikastamist HITSA. Nende abil soetasime Bee-Bot roboteid ning nendega koos kasutamiseks matte, mida saab vastavalt temaatikale kujundada. 

Lehte haldab direktor Pille Siimpoeg
pille.siimpoeg(ät)rannaku.ee
6 510 090

viimati muudetud: 20.09.2018